Vad är skillnaden mellan påbjuden körriktning och påbjuden körbana?

Påbjuden körriktning är åt vilket håll du får svänga, du får endast köra i pilens riktning. Påbjuden körbana är vilken sida av vägen du ska vara på, pilen pekar neråt. Du passar denna skylt alltid på vänstersida. Läs dig alla vägmärken.

Kille som kör bil