Plugga på ett smartare sätt

Vägmärkesspelet

Denna app gör det roligt att lära sig alla svenska vägmärken. Perfekt för dig som ska ta körkort.

Förklaringar

Enkla förklaringar till alla vägmärken som hjälper dig förstå på djupet vad vägmärket betyder och hur det används i trafiken.

Kategorier

Varningsmärken, Väjningspliktsmärken, Förbudsmärken, Påbudsmärken, Anvisningsmärken, Lokaliseringsmärken, Upplysningsmärken, Symboler, Tilläggstavlor, Trafiksignaler, Vägmarkeringar, Tecken av vakt, Andra anordningar för anvisningar för trafiken, Tecken av polisman med flera och Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg.

Topplista

Nu kan du tävla med alla i Sverige om vem som faktiskt är bäst på vägmärken.