Teoriappar Sverige AB - Allmänna villkor

Sekretesspolicy

Dessa allmänna villkor utgör de villkor som gäller för att använda någon av våra tjänster och/eller appar. Genom att skapa ett konto och/eller använda våra tjänster eller appar accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor.

Introduktion

Detta avtal gäller mellan användaren och Teoriappar Sverige AB. Användaren intygar att all information som han/hon uppger om sig själv är korrekt. Teoriappar Sverige AB lämnar 14-dagars ångerrätt på alla köp enligt gällande lag, men detta förutsätter att användandet av tjänsten ej har påbörjats och att ingen inloggning har skett.

Villkorsändringar

Teoriappar Sverige AB kan ändra villkoren i detta avtal. Användaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Om användaren fortsätter att använda tjänsten efter det datum då ändringar träder i kraft innebär det att han/hon godkänt ändringarna.

Köpvillkor

Betalningar förmedlas av Stripe via stripe.com, Swish vid getswish.se och SEB.se samt Apple och Google.

Prenumeration

Vissa funktioner av appen kräver köp i appen, som är tillgänglig som ett abonnemang. Kostnaden för ett abonnemang är varierar. Du har möjlighet att ladda ner och testa appen innan du bestämmer dig om huruvida en prenumeration är rätt för dig. Abonnemanget varar i en vecka, månad, kvartal eller år och ger dig obegränsad tillgång till utvalda delar av appen. Du kan avsluta när du vill. Om du väljer att prenumerera kommer köpet på ditt iTunes-/google-konto. Prenumerationen kommer automatiskt att förnyas såvida den inte avbryts senast 24 timmar innan den löper ut. Du kan hantera prenumerationen från Användarinställningar i iTunes/Google Play efter att du har köpt den och du kan avbryta den automatiska förnyelsen när som helst. Om abonnemanget förnyas blir det med samma paket och med samma tidsperiod som du tidigare köpt.

Data som samlas in

Epost och smeknamn används för att skapa konto, samt vid spel mot vänner. Device-ID används för att spara din framgång från gratisversionen av en app till fullversionen av samma app. Produktinteration, crash data, och stabilitetsdata samlas in anonymt för att göra appen bättre och mer stabil.

Användande av tjänsten

För att kunna använda vissa delar av Teoriappar Sverige AB:s tjänst krävs ett användarnamn och lösenord. Inloggningsinformation delas ut av Teoriappar Sverige AB efter en lyckad registreringsprocess. Användaren ansvarar för att hålla inloggningsinformationen för sig själv. Om det uppstår misstanke om att användaren inte är den enda person som utnyttjar det personliga användarkonto som denna blivit tilldelad eller om annat brott mot användaravtalet sker har Teoriappar Sverige AB rätt att med omedelbar verkan stänga av kontot fram till dess att en fullständig utredning gjorts. Om utredningen visar att användaren missbrukat sitt personliga användarkonto har Teoriappar Sverige AB rätt att permanent stänga av användaren från tjänsten och är inte skyldig att återbetala någon användaravgift. Om missbruket är grovt kan användaren bli skyldig att ersätta Teoriappar Sverige AB för den förlust som han/hon förorsakat densamma. Användarens nyttjande av support och coachning kan begränsas vid missbruk. Användaren har fullt personligt ansvar för alla aktiviteter som utförs via hans/hennes konto. Användaren är förbjuden att försöka skaffa sig åtkomst till tjänster, konton och dylikt som han/hon ej har behörighet till. Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.

Ansvar

Teoriappar Sverige AB tar inget ansvar för att du ska klara kunskapsprovet för B-körkort, BE-körkort, A-körkort, AM-körkort, högskoleprovet, jägarexamen eller annat prov hos Trafikverket eller annan proninrättare. Teoriappar Sverige AB tar inget ansvar för att informationen i appen är uppdaterad, fullständig eller korrekt. Dock strävar vi alltid efter att informationen är uppdaterat och korrekt.

Privat Bruk

Teoriappar Sverige AB:s tjänst är avsedd för användarens privata bruk. Användaren åtar sig att inte använda tjänsten för kommersiellt bruk, på något olagligt sätt eller på annat sätt som kan skada Teoriappar Sverige AB. Användaren får inte använda tjänsten på ett sätt som inaktiverar, överbelastar eller försvagar någon av Teoriappar Sverige AB:s webbsidor eller övriga appar. Han/hon får inte heller använda tjänsten för att störa någon annans användning av densamma. Material som tillhandahålls användaren från Teoriappar Sverige AB får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas, laddas hem, publiceras, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från Teoriappar Sverige AB.

Länkar

Användaren godkänner att Teoriappar Sverige AB skickar mail om funktioner i tjänsten, erbjudanden och nyheter (t.ex. påminnelser, frågor, nya tjänster och rabatterbjudanden) tills han/hon skriftligen (via mail) informerar Teoriappar Sverige AB om att han/hon inte vill mottaga fler mail.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Användaren godkänner och är införstådd med att användarens nyttjande av Teoriappar Sverige ABs tjänster sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i "befintligt skick" och i den mån som den är tillgänglig. Teoriappar Sverige AB friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier som ej har nämnts i detta användaravtal. Teoriappar Sverige AB har inget ansvar för den information som kan återfinnas på hemsidan eller appar. Teoriappar Sverige AB garanterar inte att tjänsten motsvarar användarens förväntningar, är fri från avbrott, säker eller felfri. Inte heller garanteras att allt material är tillförlitligt och aktuellt eller att det har säkerhetskontrollerats. All nedladdning av filer, direkt eller indirekt, företar användaren på egen risk. Teoriappar Sverige AB har inget ansvar för den information som kan återfinnas på hemsidan eller apparna. Teoriappar Sverige AB ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada, förlust av inkomst eller data eller annan ekonomisk förlust som förorsakats av nyttjande eller oförmåga att nyttja tjänsten.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Sekretesspolicy

Teoriappar Sverige AB har som mål att skydda användarens personuppgifter.

Skydd av personuppgifter

Din personliga information avser den information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras av (enligt) General Data Protection Regulation, GDPR.

Vi på Teoriappar Sverige AB följer lagen om GDPR genom att; hålla dina personuppgifter uppdaterade (vi lagrar din e-postadress och namn. Vi lagrar även ditt facebook-ID om du skapar ett konto med facebook. Vi lagrar även din profilbild om du väljer att logga in med Facebook eller Google), inte behålla mer personuppgifter om dig än nödvändigt, skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk. Dina uppgifter hanteras och skyddas av avancerad teknik.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas av Teoriappar Sverige AB och att få ett utdrag om vilka uppgifter av dig som vi behandlar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Du kan nå oss på info@teoriappar.se och vi kommer att besvara dina frågor så snart som möjligt. Sekretesspolicyn kan komma att uppdateras löpande. Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se

Om du vill kan du ta bort ditt konto. Under "mitt konto" eller Inställningar hittar du knappen ”Radera konto”. Den information vi sparat kommer att raderas enligt GDPR och du kommer inte längre kunna logga in på ditt konto.

Användning av Cookie-filer

Teoriappar Sverige AB har rätt att placera och ha tillgång till cookies på användarens dator. Dessa är endast till för att förbättra användarvänligheten och för att samla in statistisk information till Teoriappar Sverige AB.

Web beacons

Teoriappar Sverige AB har rätt att använda web-beacons, men endast i syfte att skaffa statistisk information om användandet av en viss tjänst.

Brott mot villkoren

Teoriappar Sverige AB har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om Teoriappar Sverige AB på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Teoriappar Sverige AB för all direkt och indirekt skada som du åsamkat Teoriappar Sverige AB i anledning av brott mot Villkoren.

Lagval och tvist

På detta användaravtal tillämpas Svensk lag. En eventuell tvist eller dispyt i anslutning till användande av tjänsten ska exklusivt avgöras av Svensk domstol. Om användaren använder tjänsten från ett annat land än Sverige ligger det under användarens eget ansvar att tjänsten är förenligt med det landets lag.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@teoriappar.se. Senast uppdaterad 2023-02-08.