Påverkas man utav buller från trafiken?

Många människor känner sig störda av buller och trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Precis som buller kan även vibrationer påverka människors hälsa. En hög nivå av buller kan skapa koncentrationssvårigheter och även ge huvudvärk. Läs mer om hur buller påverkar dig som individ.

Kille som kör bil