Skip to content
Fordonskännedom

Är det tillåtet att köra med snökedjor på gator där det råder dubbförbud?

Nej, det är inte tillåtet att köra med snökedjor på gator där det råder dubbförbud.

Snökedjor och dubbdäck klassificeras båda som hjälpmedel för att förbättra väggreppet vid vinterkörning, men de anses båda ha liknande negativa effekter på vägytan. Därför omfattas snökedjor av samma regler som dubbdäck när det gäller förbudszoner. Dubbförbud införs vanligtvis för att minska slitage på vägarna och minska partikelföroreningar, och snökedjor kan bidra till liknande problem.

Sammanfattningsvis, även om snökedjor kan vara viktiga för att öka säkerheten vid körning på snöiga vägar, får de inte användas i områden där det finns ett förbud mot dubbdäck.
Skip to navigation