Skip to content
Fordonskännedom

Bilen svänger mindre än vad jag vrider på ratten, varför?

Bilen svänger mindre än vad du vrider på ratten på grund av understyrning.

Vad är understyrning?

Understyrning inträffar när framhjulen på en bil inte följer den riktning som föraren vill, vilket gör att bilen svänger mindre än vad som motsvarar rattens rörelse. Detta beror oftast på att framhjulen förlorar greppet på vägen.

Orsaker till understyrning

  • Däckslitage: Om framdäcken är slitna kan de förlora greppet snabbare.
  • Felaktigt däcktryck: Om däcktrycket är för högt eller för lågt kan det påverka greppet.
  • Vägförhållanden: Halka, vattenplaning eller dålig vägkvalitet kan orsaka understyrning.
  • Felaktig viktfördelning: Om bilens vikt är felaktigt fördelad, till exempel med för mycket last bak, kan det påverka styrningen.
  • För hög hastighet: Om du kör för fort i en kurva kan bilen lätt börja understyra.

Hur kan man minska understyrning?

  • Kontrollera och underhåll däcken regelbundet.
  • Håll rätt däcktryck enligt bilens specifikationer.
  • Anpassa hastigheten efter vägförhållandena.
  • Se till att bilen är korrekt lastad och att vikten är jämnt fördelad.
  • Öva defensiv körning och undvik plötsliga rörelser med ratten.
Genom att förstå och åtgärda orsakerna till understyrning kan du förbättra bilens hantering och säkerhet.
Skip to navigation