Skip to content
Trafikregler

Bussen ska lämna hållplatsen och har gett tecken vad gäller?

Om en buss ska lämna en hållplats och har gett tecken, gäller att du som förare ska lämna företräde åt bussen.

Exempel och mer fakta

  • Detta gäller om bussen befinner sig inom tättbebyggt område.
  • Utanför tättbebyggt område har inte bussen företräde, men det är ändå bra att visa hänsyn och ge plats om det är möjligt.
  • För att bussen ska kunna lämna hållplatsen på ett säkert sätt, bör du sänka hastigheten eller stanna om det behövs.
  • Det är viktigt att alltid vara uppmärksam på bussens blinkers och agera därefter.
Att ge företräde till bussar som lämnar hållplatser bidrar till en smidigare och säkrare trafikmiljö, samt minskar risken för olyckor.
Skip to navigation