Skip to content
Trafiksäkerhet

Du kör i mörker och dimma, du har inget dimljus. vilket ljus bör du använda?

Du bör använda halvljus.

När du kör i mörker och dimma utan dimljus är halvljus det bästa alternativet. Halvljuset ger en tillräcklig belysning av vägen utan att reflektera för mycket i dimman, vilket kan förvärra sikten. Helljus bör undvikas eftersom det kan reflektera tillbaka från dimman och blända föraren.

Här är några tips när du kör i dimma:

  • Håll en låg hastighet eftersom sikten är nedsatt och vägen kan vara hal.
  • Håll ett säkert avstånd till fordonet framför dig.
  • Var extra uppmärksam på vägmärken och vägmarkeringar.
  • Använd vindrutetorkare och avfrostning för att hålla sikten fri från kondens.
Skip to navigation