Skip to content
Trafikregler

Får förare av väghållningsfordon bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen?

Ja, förare av väghållningsfordon får bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen.

Väghållningsfordon är specialfordon som används för att underhålla och reparera vägar. De har särskilda rättigheter och skyldigheter som skiljer sig från vanliga fordon. Förare av dessa fordon får bryta mot vissa trafikregler, inklusive bestämmelserna om fordons plats på vägen, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt och säkert.

Här är några exempel på situationer där förare av väghållningsfordon kan behöva bryta mot trafikregler:

  • När de behöver köra på vägrenen eller i motsatt körriktning för att ploga snö, reparera vägbeläggningen eller utföra andra underhållsarbeten.
  • När de måste stanna eller parkera på platser där det normalt är förbjudet, som mitt på vägen, för att utföra sina arbetsuppgifter.
  • När de behöver korsa heldragna linjer eller köra på andra förbjudna områden för att nå sina arbetsplatser.

För att säkerställa säkerheten för både arbetare och trafikanter, är väghållningsfordon ofta utrustade med varningsljus och skyltar som tydligt visar att de utför arbete på vägen. Trafikanter bör alltid vara uppmärksamma och visa hänsyn när de närmar sig eller passerar ett väghållningsfordon i arbete.

Skip to navigation