Skip to content
Trafiksäkerhet

Får man bogsera en bil där färdbromsen är sönder?

Nej, man får inte bogsera en bil där färdbromsen är sönder.

Exempel och ytterligare fakta

Enligt trafikreglerna måste ett fordon ha fungerande färdbroms för att få framföras på väg. Om färdbromsen är trasig kan det innebära en stor risk för både förare och medtrafikanter, eftersom bilen inte kan stoppas på ett säkert sätt.

Vid bogsering måste både bogserande och bogserade fordon ha fungerande bromsar. Om färdbromsen på det bogserade fordonet är trasig, är det alltså inte tillåtet att bogsera fordonet på allmän väg. Istället bör man använda en biltransport eller ett släp där bilen kan stå säkert utan att behöva använda sina egna bromsar.

Förutom färdbroms är det också viktigt att parkeringsbromsen fungerar när en bil bogseras, speciellt när man behöver stanna i lutningar eller på andra potentiellt farliga ställen.
Skip to navigation