Skip to content
Trafiksäkerhet

Får man flytta på sitt fordon om det utgör en fara?

Ja, man får flytta på sitt fordon om det utgör en fara.

Enligt svensk lag är det tillåtet att flytta ett fordon om det står på ett sätt som kan vara farligt för trafiksäkerheten eller utgör en fara för andra. Detta kan exempelvis vara om fordonet står på en plats där det blockerar sikten för andra trafikanter, står på en väg med hög trafikintensitet eller har blivit inblandat i en olycka och blockerar vägen.

Här är några situationer där det är nödvändigt att flytta fordonet:

  • Fordonet har havererat mitt på vägen och skapar en fara för andra trafikanter.
  • Fordonet står parkerat på en plats där det blockerar sikten vid en korsning.
  • Efter en olycka, för att undvika ytterligare kollisioner eller för att släppa fram räddningstjänst.
Det är viktigt att, om möjligt, placera ut varningstrianglar eller andra varningsanordningar för att varna andra trafikanter medan fordonet flyttas. Om du är osäker på om det är säkert att flytta fordonet själv, bör du kontakta polis eller vägassistans för hjälp.
Skip to navigation