Skip to content
Fordonskännedom

Får man köra med enbart parkeringsljuset tänt?

Nej, man får inte köra med enbart parkeringsljuset tänt.

Enligt svensk trafiklagstiftning är parkeringsljuset inte tillräckligt starkt för att ge tillräcklig sikt och synlighet under körning. Parkeringsljuset är endast avsett för att bilen ska vara synlig när den står parkerad, speciellt i mörker eller vid dålig sikt. När du kör måste du använda antingen halvljus eller, om förhållandena kräver det, helljus.

Det är viktigt att använda rätt belysning för att säkerställa att både du och andra trafikanter kan se vägen och varandra tydligt. Att köra med fel belysning kan leda till böter och ökad risk för olyckor.
Skip to navigation