Skip to content
Trafikregler

Får man köra mot rött för att släppa fram utryckningsfordon?

Nej, man får inte köra mot rött för att släppa fram utryckningsfordon.

Enligt svensk trafiklagstiftning är det förbjudet att köra mot rött ljus, även om det är för att ge plats åt ett utryckningsfordon. Som förare är du skyldig att följa trafiksignalerna. Däremot finns det andra sätt att underlätta för utryckningsfordon att passera:

  • Håll till höger och stanna om det är möjligt och säkert.
  • Undvik att köra in i korsningar om ett utryckningsfordon närmar sig.
  • Lyssna och titta noga för att vara medveten om när ett utryckningsfordon närmar sig.
  • Följ alltid instruktioner från polis eller annan trafikreglerare på plats.
Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till att utryckningsfordon kan nå fram snabbt och säkert utan att du bryter mot trafikreglerna.
Skip to navigation