Skip to content
Fordonskännedom

Får man köra om färdbromsen är sönder?

Nej, man får inte köra om färdbromsen är sönder.

Färdbromsen är en av de viktigaste säkerhetsfunktionerna på ett fordon. Om färdbromsen inte fungerar korrekt kan det vara mycket farligt att köra, eftersom det kraftigt minskar möjligheten att stanna fordonet på ett säkert sätt. Enligt svensk lag måste ett fordon vara i säkert och körbart skick, vilket inkluderar att alla bromssystem fungerar som de ska.

Här är några exempel på varför det är viktigt att färdbromsen fungerar:

  • Säkerhet: Färdbromsen hjälper föraren att kontrollera fordonet och förhindra olyckor.
  • Lagkrav: Det är olagligt att köra ett fordon med defekta bromsar. Att bryta mot denna lag kan resultera i böter och indraget körkort.
  • Fordonets skick: Att köra med trasiga bromsar kan orsaka ytterligare skador på fordonet, vilket kan leda till dyra reparationer.
Om du märker att färdbromsen inte fungerar som den ska, bör du omedelbart sluta köra och få fordonet inspekterat och reparerat av en kvalificerad mekaniker.
Skip to navigation