Skip to content
Trafikregler

Får man köra om på höger sida?

Ja, du får köra om på höger sida, men bara under vissa omständigheter.

När det är tillåtet att köra om på höger sida:

  • Om fordonet framför tydligt visar att det ska svänga vänster.
  • Om det finns två eller fler körfält i samma riktning och hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre.
  • Vid tät köbildning.
  • I anslutning till en korsning.
  • Om körfälten är markerade med olika resmål.
Det är viktigt att alltid köra försiktigt och följa trafikreglerna för att undvika olyckor.
Skip to navigation