Skip to content
Trafikregler

Får man köra om vid ett obevakat övergångsställe?

Nej, du får inte köra om vid ett obevakat övergångsställe.

Det är förbjudet att köra om strax före och på obevakade övergångsställen och cykelöverfarter. Detta beror på att omkörningar på dessa platser kan skapa farliga situationer för gående och cyklister som korsar vägen.

Här är några ytterligare regler och tips för att hantera övergångsställen:

  • Vid ett obevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot gående som är på eller just ska gå ut på övergångsstället.
  • Du får heller inte stanna eller parkera inom 10 meter före ett övergångsställe.
  • För att undvika missförstånd, sök ögonkontakt med de gående. Men vinka aldrig fram någon, eftersom detta kan skapa en falsk trygghetskänsla.
Kom ihåg att alltid köra försiktigt och vara beredd att stanna vid övergångsställen för att säkerställa säkerheten för alla trafikanter.
Skip to navigation