Skip to content
Trafikregler

Får man stanna på en busshållplats?

Nej, man får inte stanna på en busshållplats.

Enligt trafikreglerna är det förbjudet att stanna eller parkera på en busshållplats eftersom dessa platser är avsedda för bussar som behöver stanna för att släppa av och ta upp passagerare. Detta gäller även om det bara är för en kort stund. Att stanna på en busshållplats kan förhindra bussen från att komma till hållplatsen, vilket kan leda till förseningar i kollektivtrafiken och skapa farliga trafiksituationer.

Det finns dock vissa undantag. Om det finns en tilläggstavla som anger särskilda tider när stoppförbudet inte gäller, kan man stanna på busshållplatsen under dessa tider. Men i avsaknad av sådana specifikationer ska busshållplatser alltid hållas fria från övriga fordon.
Skip to navigation