Skip to content
Trafiksäkerhet

Finns det någon skillnad mellan flygande omkörning och accelererande omkörning?

Ja, det finns en skillnad mellan flygande omkörning och accelererande omkörning.

Flygande omkörning

En flygande omkörning innebär att man närmar sig det långsammare fordonet bakifrån med en högre hastighet och sedan genomför omkörningen utan att behöva accelerera ytterligare. Detta kräver att föraren redan har en tillräckligt hög fart för att snabbt och säkert kunna passera det långsammare fordonet.

Exempel på flygande omkörning

Du kör på en landsväg med en hastighetsgräns på 90 km/h. Framför dig kör en bil i 70 km/h. Du närmar dig bilen i 90 km/h och när du är tillräckligt nära, svänger du ut i vänster körfält och kör förbi bilen utan att behöva öka hastigheten ytterligare.

Accelererande omkörning

En accelererande omkörning innebär att man börjar omkörningen med samma hastighet som det långsammare fordonet och sedan ökar hastigheten för att genomföra omkörningen. Detta kräver mer planering och utrymme eftersom man måste säkerställa att man har tillräckligt med tid och avstånd för att accelerera och säkert passera det långsammare fordonet.

Exempel på accelererande omkörning

Du kör bakom en lastbil som håller 70 km/h på en landsväg. Du beslutar dig för att köra om lastbilen. När du närmar dig, kontrollerar du trafiken och ser till att det är klart i vänster körfält. Du svänger ut och börjar accelerera för att köra om lastbilen, och når en hastighet av 90 km/h när du passerar förbi och sedan återgår till ditt körfält.

Faktorer att beakta vid omkörning

  • Sikt: Det är viktigt att ha god sikt framåt och bakåt innan en omkörning påbörjas.
  • Trafik: Kontrollera alltid trafiken i motsatt riktning och i ditt körfält.
  • Hastighet: Säkerställ att du har tillräcklig hastighet för att genomföra omkörningen på ett säkert sätt.
  • Avstånd: Håll tillräckligt avstånd till det fordon du avser att köra om innan du påbörjar omkörningen.
Skip to navigation