Skip to content
Trafikregler

Gäller högerregeln inne på en parkeringsplats?

Ja, högerregeln gäller på en parkeringsplats om det inte finns andra vägmärken eller vägmarkeringar som anger annat.

Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger, vilket skapar en smidigare och säkrare trafikmiljö. På en parkeringsplats kan det dock vara extra viktigt att vara uppmärksam, eftersom sikten ofta kan vara skymd av parkerade bilar.

Exempel:

  • Om du kör på en parkeringsplats och närmar dig en korsning där det inte finns några vägmärken eller vägmarkeringar, ska du lämna företräde åt trafik som kommer från höger.
  • Om det finns tydliga skyltar som anger väjningsplikt eller stopplikt, ska dessa följas istället för högerregeln.
Det är också viktigt att köra försiktigt och hålla låg hastighet på parkeringsplatser, eftersom det ofta finns gångtrafikanter och andra bilar som kan köra ut från parkeringsfickor.
Skip to navigation