Skip to content
Trafikregler

Gäller utfartsregeln på parkeringsplats?

Ja, utfartsregeln gäller på parkeringsplatser.

Utfartsregeln innebär att den som kör ut från en parkeringsplats, en fastighet, en gågata, ett gångfartsområde eller liknande områden alltid har väjningsplikt mot trafiken på den väg de kör ut på. Detta gäller också för cyklister och mopedister. Här är några exempel:

  • Om du backar ut från en parkeringsruta på en parkeringsplats måste du väja för alla fordon på parkeringsplatsens körvägar.
  • När du kör ut från en parkeringsplats till en gata, måste du väja för alla trafikanter på gatan.
  • Utfartsregeln gäller även om du kör ut från en bensinstation eller en annan liknande anläggning.
Det är viktigt att vara uppmärksam och noga kontrollera trafiken när du kör ut från en parkeringsplats, eftersom andra fordon kan ha företräde. Att följa utfartsregeln bidrar till att undvika olyckor och ökar säkerheten i trafiken.
Skip to navigation