Skip to content
Trafikregler

Gäller utfartsregeln vid utfart från gågata?

Ja, utfartsregeln gäller vid utfart från gågata.

Utfartsregeln innebär att du som trafikant måste lämna företräde när du kör ut från vissa platser, inklusive gågata. Andra exempel där utfartsregeln gäller är när du kör ut från en fastighet, parkeringsplats, bensinstation, eller annan liknande plats. Det innebär att du måste vara särskilt uppmärksam och beredd att stanna för att släppa fram andra trafikanter, inklusive fotgängare och cyklister, som har företräde.

Syftet med utfartsregeln är att öka säkerheten i trafiken och minska risken för olyckor, speciellt på platser där det kan vara svårt att se andra trafikanter eller där trafiken kan vara mer intensiv.

Det är viktigt att alla trafikanter känner till och följer denna regel för att säkerställa en trygg och smidig trafikmiljö.
Skip to navigation