Skip to content
Trafikregler

Har fordon från enskild väg väjningsplikt?

Ja, fordon från enskild väg har väjningsplikt.

Detta innebär att förare som kör ut från en enskild väg måste lämna företräde åt trafik på den väg de kör ut på. Väjningsplikten gäller oavsett om det finns vägmärken eller inte.

Ett exempel på detta är när du kör ut från en grusväg eller en privat väg och kommer ut på en större landsväg eller gata. I denna situation måste du alltid lämna företräde åt trafiken på huvudvägen.

Regeln om väjningsplikt från enskild väg är viktig för att undvika olyckor och säkerställa smidig trafikflöde. Det är en del av de allmänna trafikreglerna som alla förare måste följa.
Skip to navigation