Skip to content
Trafikregler

Hur fort får en tung lastbil med tillkopplad släpvagn högst köra på landsväg?

En tung lastbil med tillkopplad släpvagn får högst köra i 80 km/h på landsväg.

Ett exempel på detta är att om en tung lastbil kör på en landsväg med en hastighetsgräns på 100 km/h, måste den ändå hålla sig till högst 80 km/h. Detta är för att säkerställa säkerheten på vägarna, då tunga fordon har längre bromssträcka och större risk att orsaka allvarliga olyckor vid högre hastigheter.

Det är viktigt för förare av tunga lastbilar att vara medvetna om dessa regler och att följa dem för att undvika böter och öka trafiksäkerheten. Vidare kan det finnas olika regler i olika länder eller regioner, så det är bra att alltid vara uppdaterad på gällande trafiklagstiftning där man kör.
Skip to navigation