Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur lång måste man vara för att sitta fram?

Man måste vara minst 140 cm lång för att sitta fram i en bil i Sverige.

Detta krav är till för att säkerställa att bilens säkerhetsbälten och airbags fungerar optimalt för att skydda personen i händelse av en kollision. För barn som är under 140 cm långa rekommenderas det att de sitter i en bälteskudde eller bilbarnstol anpassad för deras längd och vikt.

Exempel på säkerhetsåtgärder för barn i bil:

  • Barn som är under 135 cm långa bör alltid använda en bälteskudde eller bilbarnstol.
  • Barn under 4 år bör använda en bakåtvänd bilbarnstol så länge som möjligt, eftersom detta ger bäst skydd vid en frontalkollision.
  • Framåtvända bilbarnstolar bör användas för barn som har vuxit ur sina bakåtvända stolar, och de bör sitta i dessa tills de når en längd av 135 cm.
Skip to navigation