Skip to content
B-Körkort

Hur länge är teoriprovet giltigt?

Teoriprovet är giltigt i fyra år.

Detta innebär att när du har klarat teoriprovet har du fyra år på dig att klara körprovet innan du behöver göra om teoriprovet. Det är viktigt att notera att giltighetstiden räknas från det datum då du klarade teoriprovet, inte från det datum då du gjorde det. Om du inte klarar körprovet inom dessa fyra år måste du alltså göra om både teoriprovet och körprovet för att få ditt körkort.

Teoriprovet består av 65 frågor, varav 5 är testfrågor som inte räknas med i resultatet. För att bli godkänd behöver du svara rätt på minst 52 av de 60 frågor som räknas. Provet testar dina kunskaper om trafikregler, risker, miljö och fordonsteknik.

Det är viktigt att förbereda sig väl inför teoriprovet. Många använder sig av olika studiehjälpmedel såsom teoriböcker, appar och övningsprov online för att öka sina chanser att klara provet på första försöket. Körskolor erbjuder ofta teoriundervisning som kan vara till stor hjälp.
Skip to navigation