Skip to content
Trafikregler

Hur länge blir jag av med körkortet?

 • Rattfylleri:
  • Lindrigt rattfylleri (0,2-0,5 promille): Körkortet återkallas i 12 månader.
  • Grovt rattfylleri (över 1,0 promille): Körkortet återkallas i 24 månader.
 • Vårdslöshet i trafik:
  • Körkortet kan återkallas i upp till 12 månader beroende på allvarlighetsgraden.
 • Hastighetsöverträdelse:
  • Mindre överträdelse (1-30 km/h över tillåten hastighet): Körkortet kan återkallas i upp till 2 månader.
  • Allvarlig överträdelse (över 30 km/h över tillåten hastighet på väg med hastighetsgräns under 50 km/h eller över 40 km/h på väg med hastighetsgräns över 50 km/h): Körkortet kan återkallas i upp till 6 månader.
 • Körning mot rött ljus:
  • Körkortet kan återkallas i upp till 6 månader.
 • Användning av mobiltelefon under körning utan handsfree:
  • Körkortet kan återkallas i upp till 2 månader.
 • Körning utan bälte:
  • Körkortet kan återkallas i upp till 2 månader.
 • Överträdelse av andra trafikregler:
  • För andra mindre överträdelser kan körkortet återkallas i upp till 2 månader, beroende på överträdelsens allvar.
Det är viktigt att notera att strafflängderna kan variera beroende på omständigheterna kring varje enskilt fall och om personen har begått tidigare trafikförseelser. Transportstyrelsen bedömer varje fall individuellt och kan därför besluta om andra återkallelsetider baserat på specifika omständigheter.
Skip to navigation