Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur långt avstånd till framförvarande fordon bör jag ha?

Du bör hålla ett avstånd på minst tre sekunder till framförvarande fordon.

Detta kan enkelt mätas genom att välja ett fast föremål längs vägen, som en skylt eller ett träd. När fordonet framför dig passerar detta föremål, börja räkna “ettusenett, ettusentvå, ettusentre”. Om du når föremålet innan du har räknat till tre sekunder, är du för nära och bör öka avståndet.

Det är viktigt att öka detta avstånd vid dåliga väderförhållanden som regn, snö eller dimma eftersom bromssträckan kan bli längre. Vid högre hastigheter bör du också öka avståndet för att ha tillräckligt med tid att reagera på oförutsedda händelser.
Skip to navigation