Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur många dör i trafiken varje år?

Cirka 200 personer dör i trafiken varje år i Sverige.

Exempelvis år 2022 omkom 221 personer i vägtrafikolyckor enligt Trafikverket. Detta antal kan variera något från år till år beroende på olika faktorer som väderförhållanden, trafikintensitet och säkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsarbete och lagar, som obligatorisk användning av säkerhetsbälte och hastighetsbegränsningar, spelar en viktig roll för att minska antalet dödsfall i trafiken.
Skip to navigation