Skip to content
B-Körkort

Hur många frågor är det på teoriprovet?

Teoriprovet för körkort innehåller 70 frågor.

Av dessa frågor är 65 poänggivande medan de resterande 5 frågorna är testfrågor som inte påverkar ditt resultat. Du behöver ha minst 52 rätta svar för att bli godkänd. Frågorna är fördelade på olika områden såsom trafikregler, fordon, miljö, trafiksäkerhet och människan.

Teoriprovet är en viktig del av körkortsutbildningen och det rekommenderas att du förbereder dig noggrant genom att läsa körkortsboken och göra övningsprov. Det finns också många resurser online som kan hjälpa dig att träna inför provet.

Teoriprovet är tidsbegränsat till 50 minuter, så det är viktigt att du har en bra studieteknik och kan hantera tiden väl. Här är några tips för att förbereda dig inför teoriprovet:

  • Läs igenom körkortsboken noggrant och gör anteckningar på viktiga punkter.
  • Använd online-resurser och appar för att göra övningsprov och repetera kunskapen.
  • Gå igenom dina svagheter och fokusera extra på de områden där du känner dig osäker.
  • Studera tillsammans med en vän eller grupp för att diskutera och testa varandra.
  • Se till att du är utvilad och avslappnad på provdagen för att kunna prestera ditt bästa.
Genom att vara väl förberedd ökar du dina chanser att klara teoriprovet och ta ett steg närmare ditt körkort.
Skip to navigation