Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur många omkommer i trafiken varje år?

Varje år omkommer cirka 200-300 personer i trafiken i Sverige.

Här är några exempel på olycksstatistik i Sverige:

  • Cirka 20 % av dödsfallen i trafiken är alkohol- eller drogrelaterade.
  • 40 % av alla som dör i trafiken använde inte säkerhetsbälte.
  • 75 % av alla som dör i trafiken är män.
  • Det sker cirka 140 000 vägtrafikolyckor varje år.
  • 2 000-2 500 personer skadas allvarligt i trafiken varje år.
  • 15 000-20 000 skadas lindrigt i trafiken varje år.
  • Det sker cirka 60 000 viltolyckor varje år.

Världen över ser det annorlunda ut. I USA till exempel, omkommer cirka 40 000 personer i trafiken varje år, vilket justerat till invånarantal är nästan sex gånger fler än i Sverige.

Globala statistik visar att trafikolyckor är en ledande orsak till dödsfall och skador, särskilt i låg- och medelinkomstländer där säkerhetsåtgärder och sjukvård inte är lika utvecklade som i höginkomstländer.
Skip to navigation