Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Cirka 2 000-2 500 personer skadas svårt i trafiken varje år​​​​.

Exempel på faktorer som bidrar till allvarliga trafikskador är höga hastigheter, dålig sikt, och förarens bristande koncentration. Att hålla sig uppmärksam och följa trafikreglerna kan minska risken för olyckor. Ungefär 75 % av de som dör i trafiken är män, och en stor andel av dödsolyckorna är alkoholrelaterade​​.
Skip to navigation