Skip to content
Trafikregler

Hur många varv får man köra i en rondell?

Man får köra hur många varv som helst i en rondell.

Det finns inga specifika regler som begränsar antalet varv man får köra i en rondell i Sverige. Däremot är det viktigt att följa trafikreglerna och visa hänsyn till andra trafikanter. Om du till exempel missar din avfart, är det fullt tillåtet att köra ett extra varv för att ta rätt avfart. Att köra många varv utan anledning kan dock uppfattas som farligt eller störande för andra trafikanter. Det är också viktigt att använda blinkers vid byte av fil och när du lämnar rondellen.
Skip to navigation