Skip to content
Trafikregler

Hur mycket får last sticka ut?

Last som sticker ut från ett fordon får enligt svensk lag inte sticka ut mer än 20 cm utanför fordonets sidor. När det gäller längden får lasten sticka ut max 1 meter framåt och max 1 meter bakåt från fordonet, förutsatt att total längd inklusive last inte överstiger 24 meter.

För mer specifika situationer:

  • Om lasten sticker ut mer än 1 meter bakåt måste den märkas tydligt.
  • Om lasten sticker ut mer än 1 meter framåt eller utanför fordonets sidor måste den märkas tydligt och last som sticker ut mer än 20 cm på sidorna kräver också markering.

Markering ska vara en flagga eller liknande under dagtid och ljus samt reflex under natten eller då sikten är dålig.

Dessa regler är viktiga för att säkerställa att last på ett fordon transporteras säkert och för att minska risken för olyckor på vägarna.

Dessa regler är viktiga för att säkerställa att last på ett fordon transporteras säkert och för att minska risken för olyckor på vägarna.
Skip to navigation