Skip to content
Fordonskännedom

Hur ska du använda helljuset vid en omkörning i mörker?

Vid en omkörning i mörker ska du blända av till halvljus när du närmar dig bilen framför och växla tillbaka till helljus först när du är jämsides med eller precis har passerat bilen.

Exempelvis, när du börjar närma dig en bil för omkörning, växla till halvljus för att undvika att blända föraren framför dig. När du väl har kommit upp jämsides med bilen du kör om, kan du slå på helljuset igen för att få bättre sikt framåt och för att bättre kunna bedöma vägen och eventuella hinder längre fram.

Att blända av och tillbaka till helljus på rätt sätt är viktigt för att inte blända andra trafikanter och för att säkerställa att du själv har så bra sikt som möjligt under omkörningen. Tänk också på att alltid anpassa hastigheten efter siktförhållandena och trafikmiljön.

Varför är det viktigt att använda helljus korrekt?

Helljus ger dig bättre sikt på mörka vägar och hjälper dig att upptäcka hinder och andra trafikanter på ett tidigare stadium. Felaktig användning av helljus kan dock blända andra förare, vilket kan leda till farliga trafiksituationer.

Fler tips för körning i mörker

  • Håll rent: Se till att dina strålkastare och vindruta är rena för att maximera din sikt.
  • Använd reflexer: Reflexer på din bil och på dig själv om du behöver gå ut ur bilen kan hjälpa andra förare att se dig bättre.
  • Håll avstånd: Öka avståndet till framförvarande bil för att ge dig själv mer tid att reagera på eventuella hinder.
  • Var uppmärksam på djur: På landsvägar kan det finnas djur som korsar vägen, så var extra vaksam.
  • Undvik bländning: Om du blir bländad av mötande trafik, titta på vägkanten till höger för att hålla rätt kurs tills bländningen avtar.
Genom att följa dessa riktlinjer kan du köra säkrare och minska risken för olyckor när du kör i mörker.
Skip to navigation