Skip to content
Trafikregler

Hur ska jag göra om bilen bakom ligger för nära mig i en bilkö?

Om bilen bakom ligger för nära dig i en bilkö, öka avståndet till bilen framför dig.

Detta kan minska risken för en påkörning bakifrån om trafiken plötsligt saktar ner eller stannar helt. Här är några tips för att hantera situationen:

  • Håll en säkerhetsmarginal: Genom att öka avståndet till bilen framför dig kan du skapa en buffertzon som ger dig mer tid att reagera vid plötsliga stopp.
  • Undvik att bromsa kraftigt: Mjuka inbromsningar ger bilen bakom mer tid att reagera och minskar risken för en kollision.
  • Signalera tidigt: Använd dina blinkers och bromsljus i god tid för att informera den bakomvarande bilen om dina avsikter.
  • Ändra körfält om möjligt: Om du befinner dig i en situation där det är säkert att göra det, kan ett körfältsbyte minska trycket från den bakomvarande bilen.
Kom ihåg att alltid vara uppmärksam och defensiv i trafiken för att skydda dig själv och andra medtrafikanter.
Skip to navigation