Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur ska man märka ut bogsering vid körning i mörker?

Vid körning i mörker ska bogsering märkas ut genom att använda en vit lykta fram och en röd lykta bak på fordonet som bogseras.

Exempel på hur man kan märka ut bogsering:

  • Den vita lyktan fram ska placeras så att den syns tydligt och inte bländar mötande trafik.
  • Den röda lyktan bak ska vara väl synlig och får inte skymmas av något annat föremål.
  • Om bogseringen sker på en väg med dålig belysning eller dåliga väderförhållanden, kan det vara bra att använda extra reflexer eller varningsblinkers för att öka synligheten.
  • Se till att bogserlinan är ordentligt fäst och att den inte är längre än nödvändigt för att undvika risker i trafiken.

Fakta om bogsering vid mörker:

  • Bogsering i mörker kräver extra uppmärksamhet och försiktighet från både föraren av bogserande fordon och det bogserade fordonet.
  • Det är viktigt att följa trafikregler och hastighetsbegränsningar för att säkerställa en säker bogsering.
  • Föraren av det bogserade fordonet måste också vara medveten om sin roll och kommunicera tydligt med föraren av det bogserande fordonet.
Skip to navigation