Skip to content
Trafikregler

Hur ska man märka ut sin last vid körning i mörker?

Man ska använda bak- och sidomarkeringslyktor samt reflexer för att märka ut sin last vid körning i mörker.

Exempel och Fakta

  • Baklyktor: Dessa ska vara röda och synliga på ett avstånd av minst 300 meter. De ska vara monterade så att de visar lastens fulla bredd.
  • Sidomarkeringslyktor: Dessa ska vara orangea och placerade på lastens sidor för att tydligt visa dess längd.
  • Reflexer: Reflexmaterial bör placeras både på lastens sidor och bak för att öka synligheten. Bakre reflexer ska vara röda och sidoreflexer ska vara orangea.
Det är också viktigt att se till att belysningen och reflexerna inte är skymda av smuts eller andra föremål. Regelbunden kontroll av lyktor och reflexer säkerställer att de fungerar som de ska och är i gott skick.
Skip to navigation