Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?

Ungefär en tredjedel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker.

Det är viktigt att notera att mörker bidrar till sämre sikt, vilket ökar risken för olyckor. Enligt statistik från Transportstyrelsen och Trafikverket inträffar en betydande del av trafikolyckorna under mörka förhållanden, trots att trafikvolymen är lägre på natten. Faktorer som dålig väg- och gatubelysning, bländning från andra fordon och trötthet hos förarna kan alla spela en roll i dessa olyckor.

För att minska risken för olyckor i mörker rekommenderas det att:

  • Använda bilbälten och se till att alla passagerare gör detsamma.
  • Köra med lämplig hastighet och hålla avstånd till andra fordon.
  • Säkerställa att fordonsljusen fungerar korrekt och är renade.
  • Vara extra uppmärksam på gångtrafikanter och cyklister som kan vara svåra att se.
  • Undvika att köra när man är trött och ta pauser vid behov.
Dessa åtgärder kan hjälpa till att förbättra säkerheten och minska antalet olyckor som sker under mörka förhållanden.
Skip to navigation