Skip to content
Trafiksäkerhet

Hur varnar jag bakomvarande trafik att jag snart tänker göra en inbromsning?

För att varna bakomvarande trafik att du snart tänker göra en inbromsning, kan du först ge en kort blinkning med bromsljusen genom att lätt trycka på bromspedalen.

Exempel och ytterligare fakta

  • En kort blinkning av bromsljusen kan ge bakomvarande förare en heads-up att du snart kommer att sänka farten.
  • Du kan också använda din bils varningsblinkers (nödblinkers) om du planerar att göra en plötslig och kraftig inbromsning.
  • Om situationen tillåter, försök att sänka farten gradvis för att ge bakomvarande fordon tillräckligt med tid att reagera.
  • Var alltid uppmärksam på trafikflödet bakom dig och se till att ha tillräckligt med utrymme för att bromsa säkert.
  • Kommunikation och tydliga signaler till andra trafikanter är nyckeln till att undvika olyckor.
Genom att vara proaktiv och tydlig i dina signaler kan du bidra till en säkrare trafikmiljö för alla.
Skip to navigation