Skip to content
Trafikregler

Ingår cykelbana i begreppet väg?

Ja, cykelbana ingår i begreppet väg.

Enligt svensk lagstiftning inkluderar begreppet väg alla typer av vägar, gator, cykelbanor och andra liknande områden som är avsedda för trafik. Detta innebär att en cykelbana, som är en särskilt anvisad väg för cyklister, räknas som en del av vägkategorin.

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) definieras en väg som en plats som är allmänt tillgänglig och avsedd för trafik med fordon, fotgängare och andra trafikanter. Detta inkluderar även gångbanor, trottoarer och cykelbanor. Här är några exempel på vad som ingår i begreppet väg:

  • Motorvägar och landsvägar
  • Gator i tätorter
  • Cykelbanor och cykelfält
  • Gångbanor och trottoarer
  • Vägar inom bostadsområden och parker
Syftet med denna breda definition är att säkerställa att alla typer av trafikanter omfattas av trafiklagstiftningen och att säkerheten på alla typer av vägar prioriteras.
Skip to navigation