Skip to content
Fordonskännedom

Ingår förare och maxvikten i totalvikten?

Ja, förare och maxvikten ingår i totalvikten.

Exempel och ytterligare fakta

Totalvikten av ett fordon är den sammanlagda vikten av fordonet inklusive alla passagerare, förare, och last. Detta innebär att när man beräknar totalvikten för en bil eller lastbil, måste man inkludera vikten av föraren samt den maximalt tillåtna lastvikten.

Exempel: Om en bil har en tjänstevikt på 1500 kg och den maximala lastvikten (inklusive förare och passagerare) är 500 kg, blir totalvikten 2000 kg.

  • Tjänstevikt: Vikten av fordonet utan last men inklusive förare, bränsle, och verktyg.
  • Maxlast: Den högsta tillåtna vikten av last som fordonet kan bära, inklusive passagerare och förare.
  • Totalvikt: Tjänstevikten plus maxlasten.
Skip to navigation