Skip to content
Trafikregler

Jag ska svänga i en korsning för att sedan fortsätta på huvudleden. Vad gäller nu?

Du måste lämna företräde till trafiken på den väg du svänger in på, eftersom den är huvudled.

Exempel

Om du kommer från en sidoväg och ska svänga ut på en huvudled, måste du vara uppmärksam på trafikmärket för huvudled och lämna företräde till alla fordon som redan är på huvudleden.

Det innebär att du måste stanna och kontrollera trafiken noga innan du kör ut på huvudleden, även om det inte finns något stoppskylt.

Mer fakta

  • En huvudled är en väg där trafiken på huvudleden har företräde framför trafik som kommer från anslutande vägar.
  • Trafikmärket för huvudled är en gul skylt med en bred, svart ram.
  • Väjningspliktsmärken, som triangulära vägmärken med spetsen nedåt, indikerar att du måste lämna företräde.
  • Om du bryter mot väjningsplikten kan du orsaka trafikolyckor och bli bötfälld.
Skip to navigation