Skip to content
Trafikregler

Måste ett körfält vara markerat med vägmarkering?

Nej, ett körfält behöver inte vara markerat med vägmarkering.

Ett körfält kan identifieras även utan vägmarkeringar, till exempel genom trafikskyltar, vägkonstruktion eller användningen av andra trafikregler. I vissa situationer, som på smalare vägar eller vid tillfälliga vägbyggen, kan körfält sakna tydliga vägmarkeringar men ändå fungera som separata körfält. Det är viktigt för förare att anpassa sig till rådande vägförhållanden och vara uppmärksamma på trafikregler och skyltar som anger hur de ska använda vägen.
Skip to navigation