Skip to content
Trafiksäkerhet

När är det svårast att bedöma avstånd och hastighet till mötande fordon?

Det är svårast att bedöma avstånd och hastighet till mötande fordon i skymning och gryning.

I skymning och gryning är ljusförhållandena ofta mycket utmanande. Solens låga position på himlen kan skapa starkt bländande ljus och långa skuggor, vilket gör det svårt att tydligt se och bedöma mötande fordon. Andra exempel på situationer när det kan vara svårt att bedöma avstånd och hastighet är vid dimma, kraftigt regn eller snöfall, samt när mötande fordon har dåliga eller bländande strålkastare. Dessa förhållanden kan alla påverka synfältet och försämra kontrasten mellan objekt på vägen, vilket gör det svårare att göra korrekta bedömningar av avstånd och hastighet.
Skip to navigation