Skip to content
Trafikregler

När blir man av med körkortet?

Man blir av med körkortet när man har brutit mot trafikreglerna på ett allvarligt sätt eller visat sig olämplig att köra bil.

Exempel på situationer där körkortet kan återkallas:

  • Grova trafikförseelser som vårdslöshet i trafik eller rattfylleri.
  • Upprepade mindre trafikförseelser inom en kort tidsperiod.
  • Förlust av körkort på grund av medicinska skäl, till exempel om föraren drabbas av en sjukdom som påverkar körförmågan.
  • Om körkortet har erhållits på felaktiga grunder eller genom fusk vid körkortsprovet.

Fakta om körkortsåterkallelse:

Körkortsåterkallelse kan ske tillfälligt eller permanent beroende på allvaret i överträdelsen. Vid tillfällig återkallelse kan körkortet återfås efter en viss period, ofta kombinerat med krav på att föraren genomgår en läkarundersökning eller förnyar sitt körprov. Vid permanent återkallelse måste föraren ansöka om körkort på nytt och genomgå hela körkortsprocessen igen.

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som ansvarar för körkortsåterkallelser. Beslut om återkallelse kan överklagas till Förvaltningsrätten om föraren anser att beslutet är felaktigt.
Skip to navigation