Skip to content
Trafiksäkerhet

När måste man sätta ut varningstriangel?

Man måste sätta ut varningstriangel vid nödstopp eller olycka på en väg där hastighetsgränsen är över 50 km/h.

Det är viktigt att sätta ut varningstriangeln på rätt avstånd från fordonet för att varna andra trafikanter i god tid. På en motorväg eller motortrafikled bör varningstriangeln placeras minst 100 meter bakom fordonet, medan på vanliga landsvägar är ett avstånd på 50-100 meter lämpligt. Detta hjälper till att minska risken för ytterligare olyckor genom att ge andra förare möjlighet att sakta ner eller väja i tid.

Kom ihåg att alltid använda varningsblinkers för att öka synligheten, och att om möjligt, placera varningstriangeln så att den är tydligt synlig för trafik från båda håll.
Skip to navigation