Skip to content
Trafikregler

Skillnad på cykelpassage och cykelöverfart?

Skillnaden mellan cykelpassage och cykelöverfart är att en cykelpassage inte ger cyklister företräde, medan en cykelöverfart ger cyklister företräde över biltrafiken.

En cykelpassage är en plats där cyklister och mopedister får korsa en väg, men biltrafiken har företräde. Cyklister måste stanna och se sig för innan de korsar vägen. Cykelpassager är ofta markerade med vägmarkeringar men saknar skyltar som ger cyklister företräde.

En cykelöverfart är däremot markerad med både vägmarkeringar och skyltar som anger att biltrafiken har väjningsplikt mot cyklister. Vid en cykelöverfart måste bilister lämna företräde åt cyklister och mopedister som är på väg att korsa eller redan korsar vägen. Cykelöverfarter är vanligtvis förhöjda eller på annat sätt utformade för att öka säkerheten för cyklister.

Exempel:

  • En cykelpassage kan finnas vid en korsning utan trafikljus där cyklister behöver vänta på att det blir fritt från bilar innan de kan korsa vägen.
  • En cykelöverfart kan finnas vid en korsning med trafikljus eller en plats där vägen är utformad för att tydligt ge cyklister företräde, ofta markerad med särskilda skyltar och vägmarkeringar.

Fakta:

  • Cykelpassager har inte skyltar som anger väjningsplikt för bilister.
  • Cykelöverfarter är ofta utformade för att öka säkerheten, till exempel genom att vara upphöjda för att tvinga bilister att sänka hastigheten.
  • Vid en cykelpassage måste cyklister alltid se sig för och ge företräde åt biltrafiken.
  • Vid en cykelöverfart har bilister väjningsplikt och måste ge företräde åt cyklister.
Skip to navigation