Skip to content
Trafikregler

Vad är högsta tillåtna hastighet för ett fordon med en LGF-skylt?

Högsta tillåtna hastighet för ett fordon med en LGF-skylt är 45 km/h.

Exempel på fordon som kan ha en LGF-skylt (Långsamt Gående Fordon) är traktorer, motorredskap klass II, vissa släpfordon och mopeder klass I. LGF-skylten signalerar att fordonet är konstruerat för en maxhastighet på högst 45 km/h, vilket innebär att de kan utgöra en potentiell risk för kollisioner med snabbare fordon på vägar där hastighetsbegränsningen är högre.

Det är viktigt att andra trafikanter är medvetna om dessa fordon och anpassar sin körning därefter, särskilt på landsvägar och andra vägar där hastighetsskillnader kan bli betydande. För att öka säkerheten är det också viktigt att dessa fordon är korrekt utrustade med ljus och reflexer så att de är väl synliga i trafiken.
Skip to navigation