Skip to content
Fordonskännedom

Vad är kultryck?

En närbild på en dragkula på personbil.

Kultryck är det tryck som uppstår när ett fordon kopplar till en släpvagn via kulkopplingen. Detta tryck är avgörande för säkerheten och stabiliteten vid körning med släpvagn.

Det är viktigt att ha rätt kultryck för att säkerställa att fordonet kan hantera och bromsa på ett säkert sätt. Om kultrycket är för högt kan framhjulen på dragfordonet förlora kontakt med vägen, vilket minskar styrförmågan. Om kultrycket är för lågt kan hela ekipaget bli instabilt, vilket ökar risken för sladd och olyckor. Vanligtvis rekommenderas ett kultryck mellan 50 och 100 kg, beroende på fordon och släpvagn.

För att mäta kultrycket används en speciell våg som placeras under släpvagnens kulkoppling. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera kultrycket, särskilt när släpvagnen är lastad på olika sätt, för att säkerställa att det ligger inom rekommenderade gränser.
Skip to navigation