Skip to content
Trafikregler

Vad är skillnaden mellan att stanna och parkera?

Skillnaden mellan att stanna och parkera är att stanna innebär ett tillfälligt uppehåll, medan parkera innebär att lämna fordonet.

Exempel och Förklaring

Att stanna innebär att fordonet gör ett kortvarigt uppehåll för att till exempel låta passagerare stiga av eller på. Stannande får endast ske där det inte stör eller utgör fara för andra trafikanter.

Att parkera innebär att fordonet står stilla längre än vad som är nödvändigt för att låta passagerare stiga av eller på. Parkering är inte tillåten överallt och det finns ofta skyltar som visar var man får parkera och under vilka tider.

Regler för Stannande

  • Stanna inte vid övergångsställen eller korsningar.
  • Stanna inte på motorvägar eller motortrafikleder, förutom på avsedda rastplatser.
  • Stanna inte på cykelbanor eller busshållplatser.

Regler för Parkering

  • Parkera inom markerade parkeringsrutor där sådana finns.
  • Följ tidsbegränsningar som anges på parkeringsskyltar.
  • Parkera inte framför utfarter eller på gång- och cykelbanor.
Genom att förstå och följa reglerna för stannande och parkering kan du bidra till en säkrare och smidigare trafikmiljö.
Skip to navigation